I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra - Beritabali.com

Kenken Bali

I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WITA
I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra

bbn/ilustrasi/I Bikul Nuturang Yadnya: Unteng Geguritan Yadnya ring Kuruksetra.

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Kawentenan budaya lan agama sane nunggal ring Bali ngawinang pulo puniki kaloktah kantos ka dura negara. Budaya Bali nenten pacang ical yening kramane kukuh ngamargiang kapatutan darma agama. 
Rahinane mangkin akeh pisan krama Bali sane meled kayunnyane nglaksanayang yadnya agung yadiastun akeh nelasang jinah. Kocap yadnya punika taler kadadosang genah ngajumang raga. Kramane makayun yening nglaksanayang yadnya sane agung, akeh nganggen banten, akeh ngaturang sesari, akeh nedunang krama, sinah pacang ngamolihang karma sane becik. 
Sakewanten kaluihan yadnya punika nenten ja kukurang saking yadnya sane ageng. Mangda sida uning ring sapunapi yadnya sane luih, Dokter Ida Bagus Rai sampun ngicenin ajah-ajahan saking Geguritan Yadnya ring Kuruksetra.
Geguritan Yadnya ring Kuruksetra inggih punika silih tunggil kriya sastra sane kakawi olih Dokter Ida Bagus Rai pinaka dokter kapertama ring Bali. Mabinayan ring geguritan ida sanelianan, geguritan Yadnya ring Kuruksetra wantah kaiket antuk pupuh sinom tur akeh padanyane wantah 46 pada. Nyaritayang carita duk Sang Yudistira madeg ratu ri sampune para Korawa pejah ring Tegal Kuru. 
Sang Yudistira jagi ngaryanang karya agung ring Kuruksetra. Kocap wenten bikul alit sane dewekne asibak mabulu kuning makenyah sekadi emas ngrayang ring tengah pasamuhan ngedekin yadnyane. Bikul puniki sane nyatuayang pamargin yadnya olih brahmana sareng patpat.
I Bikul majarang indike nguni ring Tegal Kuru wenten anak tiwas ngaturang yadnya sane pinih luih, doh nglangkungin yadnya sane jagi kalaksanayang olih Sang Yudistira. Yadnya punika wantah masarana antuk tepeng jagung sane akedik pisan. I Bikul nimbalin malih indik anak tiwas sareng patpat punika saking wangsa brahmana, lanang istri, madue putra adiri, taler kasarengin olih mantu. 
Brahmana punika nenten madue napi, sarahina wantah munuh wawu durus marayunan. Sarahina taler nglaksanayang uncchawretti brata, inggih punika ngratengang sapunapi sane kapolihang raris kadum sareng papat, makasami patut katelasang nenten dados masisa. 
Kacrita rauh masan sayah, sareng patpat nenten polih munuh miwah tan marayunan. Ri sampune suwe makenta, kocap ida polih ngunuh jagung. Jagunge punika pramangkin kadadosang tepeng raris kadum sareng patpat mawadah jembung. Ri kala jagi marayunan, rauh anak lingsir sane keris pisan. 
Halaman :

TAGS : Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Beritabadung.id - Media Online Badung Bali Terkini

Menyajikan Berita Politik, Seksologi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Tokoh, Ekonomi, Bisnis, Pendidikan di Badung, Bali, Nasional dan Dunia.About bali Lainnya :


Berita Lainnya

Trending About Bali

Berita Denpasar Terkini

Lihat Semua

Berita Bali TV